:: Cégtörténet

Társaságunk ismertetése

Bonyhádon a többszintes lakásépítés a Perczel kert után a Fáy lakótelepen folytatódott az 1970-es évek elején , először hagyományos építési technológiával (tégla és blokk) , majd a bonyhádi Építőipari Ktsz által megvásárolt angol öntött (NO-FINES) technológiával.

A Fáy lakótelep Részletes Rendezési Tervében (RRT) 2000 feletti új lakás megépítése szerepelt , akkor még LIÁSZ (szén) programban.

Az ideiglenes KAZÁNTELEP építését 1977. nyarán kezdte meg a kivitelező. Az első NO - FINES technológiával készülő épületek a jelenlegi Fáy lakótelep 13., 14., 15. számú – 16 lakásos + 8 garázs – épületek voltak. Az MSzMP elvárása az éves lakásépítési ütemterv betartása volt, amely minden városra lebontottan vonatkozott. Az 1977 - es évben 48 új lakást kellett átadnia a Kivitelezőnek. A szerkezeti munkák elkészülte (augusztus-szeptember) után a szakipari munkák már a fűtési idényre maradtak. A hidegebb időjárás kezdetéig (november hó) meg kellett oldani az Épületek temperálási lehetőségét. Felgyorsult a KAZÁNTELEP építése az akkori Alpári Gyula (ma Mátyás Király) utcában – 2 db Magyar Hajó és Darugyár által gyártott TK-1,5 típusú TERMOKONTÉNER kazán elhelyezésével és a tápház épület elkészítésével, valamint a csatlakozó primer és szekunder távvezeték rendszerek kialakításával.

A Bonyhád Városi Tanács VB. döntése alapján a Fáy lakótelepi távhőszolgáltatásért a bonyhádi Költségvetési Üzem lett a felelős. A Fáy lakótelepi Fűtőmű üzemeltetését 1977. novembertől 1991. december 31-ig a Költségvetési Üzem keretein belül kellett megoldani.

Az első világpiaci olajár válság 1974-ben volt, amelyet egy újabb követett 1977-ben. A szocialista tábor ezen válságokat nem vette komolyan, amit a tüzelőolaj felhasználások további terjedése is bizonyított.

A tüzelőolaj világpiaci ára folyamatosan emelkedett, amely miatt 1980-tól a bonyhádi hőszolgáltatások jelentős költségekkel , a távhőszolgáltatás veszteséggel volt biztosítható. Ezen időszakban a távhőszolgáltatásért a fogyasztók átalánydíjat fizettek , amit a NIM (Nehézipari Minisztérium) határozott meg a Kormány jóváhagyásával. A lakossági Fogyasztók által fizetett díjak többszörösét biztosította a Kormány dotációként a szolgáltatóknak a költségeik fedezésére.

Bonyhád és Szekszárd városok vezetése – MSzMP támogatással - 1981-ben megállapodott a bonyhádi távhőszolgáltatás átadásáról a Szekszárdi Városgazdálkodási Vállalat részére.

A bonyhádi távhőszolgáltatásért 1982. január 01-től 1991. december 31-ig a Szekszárdi Városgazdálkodási Vállalat vezetése volt a felelős , a Bonyhádi Távfűtési Üzemnél akkor 20 fő dolgozott.

A Fáy lakótelepi távhőszolgáltatási feladat mellé 1987. október 01-től kezdődően a Széchenyi téri (városközponti) körzetet is átadták a Szekszárdi Városgazdálkodási Vállalatnak. A Széchenyi tér 16. számú épület alagsori részében került kialakításra egy kazánház , amely az 1970-es évek végén az épületben lévő 33 db garzon lakás és az Orvosi Rendelő hőellátását biztosította tüzelőolaj felhasználásával. Az 1980-as évek elején kapcsolták a kazánház ellátási körzetéhez a Széchenyi tér 15., a Gyár utca 7., Széchenyi tér 17., majd 1987-ben a Széchenyi tér 13.,14. és 14/A , valamint a Gyár utca 4-5-6. számú épületet. Az egyedi kazánház üzemeltetéséért és az ellátási körzet megfelelő működtetéséért a Bonyhádi Költségvetési Üzem volt a felelős.

Az egyedi központi fűtés helyett, amely már abban az időben is csak az önköltség megfizetése mellett volt igénybe vehető , az épületszám növekedésével a távhőszolgáltatás engedélyezése fontos volt, amely megtörtént 1987-ben.

A hőszolgáltatási feladatok átadásával együtt 4 fő is átvételre került, akik a Széchenyi téri fűtőműben dolgoztak , mint fűtők . Tehát a létszámunk ezen időponttól 24 fő lett.

Bonyhád Város Önkormányzatának 1991-ben született döntése alapján a bonyhádi távhőszolgáltatást saját hatáskörben kívánta megoldani.

Bonyhád Város Önkormányzata a távhőszolgáltatási feladatok ellátására 1991. decemberben megalapította a „FŰTŐMŰ” Szolgáltató és Kereskedelmi Kft-t, 1992. január 01-i működési hatállyal.

Az alapításra került gazdasági társaság törzstőkéjéből 99 %-os üzletrésszel Bonyhád Város Önkormányzata (7150 Bonyhád, Széchenyi tér 12.), 0,5 %-kal Feik János és Társai és 0,5 %-kal Müller János és Társai rendelkeztek.

Az első Társasági Szerződésben a Felügyelő Bizottság létszámát a törvényben kötelezően előírt 3 főben határozták meg. Az alapításkor a Felügyelő Bizottság tagjai Földesi Lászlóné, Hahner Ferenc és Sebestyén Lajos voltak.

Pályázat útján a társaság ügyvezetője Bölcsföldi Árpád épületgépész-mérnök lett.

A Társaságot határozatlan időre alapították a tulajdonosok, fő tevékenységeként a GŐZ-, MELEGVÍZELLÁTÁST (TEÁOR 40.30) megjelölve.

A Kft. Társasági Szerződését az elmúlt időszakban többször módosítottuk.