:: Energetika

Épületek hővesztesége

Az alábbi képeken látható - egy mintaházon levezetve - az épületeknél fellépő hőveszteségi típusok és azok mértéke a teljes hőveszteség arányában.

Mintaház Hőveszteség
arányok

Az első ábrán is jól látható, hogy a hőveszteésg nagyobb részét a felületi veszteségek teszik ki, de a hőhidak általi sem elhanyagolható.

A második képen összehasonlításra kerül a hagyományos anyagokból készített épület (aktív), egy korszerűbb építési anyagból készült (mérsékelten aktív), valamint egy korszerű és megfelelő hőszigeteléssel ellátott épület (passzív) hőveszteségei. Látható, hogy a passzív ház esetén a szükséges hőenergia lényegesen kevesebb, mint a hagyományos anyagból készített épület esetében.

Falak hőszigetelése

Az épületek falainál tapasztalható hőmérsékleti eloszlásokat a következő ábrák szemléltetik különböző szigetelési módok esetében.

Hőszigetelés nélküli fal
A külső- és a belső tér közötti falrészben található a harmatpont.
Belső hőszigetelés általánosságban
A hamatpont fal és a szigetelés közötti részen található, így páralecsapódás keletkezhet, amely a szigetelő anyag rothadásához illetve penészesedéshez vezethet.
Külső hőszigetelés általánosságban
A hamatpont szigetelés és a fal közötti részen található.
Külső hőszigetelés 2 cm vtg-ban
A hamatpont a fal belsejében található.
Külső hőszigetelés 5 cm vtg-ban
A hamatpont szigetelés és a fal közötti részen található.
A görbe falon belüli szakasza már kevésbé meredek.
Külső hőszigetelés 10 cm vtg-ban
A hamatpont szigetelés belsejében található. Páralecsapodás nem keletkezhet.
A hővezetési görbe falon belüli szakasza még kevésbé meredek.

Szigetelési vastagságok

A táblázatokban szereplő vastagsági adatok azt mutatják, hogy az épületeneergetikai rendelet (7/2006 TNM) szerint, alacsony energiájú ház tervezési szempontjai alapján, valamint passzív ház kialakításához ajánlott minimálisan alkalmazandó vastagság.

A vastagsági adatok mellett a hőátbocsátási tényezőt ("U") is feltüntetjük.

A Rendelet és a Javasolt értékek szerint:

Szerkezet Rendelet szerint* javasolt érték
vastagság
cm
U
W/m2/k
vastagság
cm
U
W/m2/k
- Magastető 14/12
14
0,23
0,22
16/14
16
0,20
0,20
- Padlás födém 10 0,28 16 0,19
- Lapostető 14 0,24 18 0,20
- Homlokzat
Vasbeton, kő 8/7 0,44 12/10 0,30
Mészhomok tégla 7/6 0,45 12/10 0,29
Kisméretű tömör tégla,
kevéslyukú tégla, B30
6/5 0,45 12/10 0,27
Uniform 13/19 6/5 0,41 10/8 0,29
Rába 25 6/5 0,42 10/8 0,30
Poroton 45/19 5/4 0,42 10/7 0,27
Porotherm 30 NF 3/2 0,41 7/6 0,29
Porotherm 38 NF 1/1 0,44 6/5 0,28
Porotherm 30 HS 1/1 0,41 6/5 0,29
- Lábazat 7 0,44 12 0,27
- Talajon fekvő padló 6 0,45 7 0,40
- Pince födém 8 0,42 9 0,38
- Pincefal 7 0,44 12 0,27

* Csak a rendelet első, a határolószerkezetekre vonatkozó követelményének teljesülését mutatja. A fajlagos hőátbocsátási tényező és az összetett energetikai mutató teljesülése nagyobb hőszigetelési vastagásot is követelhet.

Alacsony energiájú és Passív ház esetén:

Szerkezet Alacsony
energiájú ház
Passzív ház
vastagság
cm
U
W/m2/k
vastagság
cm
U
W/m2/k
- Magastető 22/20
22
0,15
0,15
26/22
26
0,13
0,13
- Padlás födém 24 0,14 24 0,14
- Lapostető 24 0,15 24 0,15
- Homlokzat
Vasbeton, kő 20/16 0,19 26/21 0,15
Mészhomok tégla 18/15 0,20 25/20 0,15
Kisméretű tömör tégla,
kevéslyukú tégla, B30
18/15 0,19 25/20 0,14
Uniform 13/19 16/13 0,20 24/19 0,14
Rába 25 18/14 0,19 24/19 0,15
Poroton 45/19 16/14 0,19 22/18 0,15
Porotherm 30 NF 14/11 0,19 20/16 0,15
Porotherm 38 NF 12/10 0,20 20/15 0,14
Porotherm 30 HS 12/10 0,20 20/16 0,14
- Lábazat 18 0,18 24 0,14
- Talajon fekvő padló 12 0,27 24 0,15
- Pince födém 12 0,30 26 0,15
- Pincefal 18 0,18 24 0,14

Hőszigetelési anyagok

 1. Műanyag habok
  • Polisztirolhabok
   • Expandált polisztirolhabok (EPS)
   • Extrudált polisztirolhabok (XPS)
  • Polietilén anyagok (PE-habok)
  • Poliuretán anyagok (PUR-habok)
 2. Szilikátszálas anyagok
  • Kőzetgyapot
  • Üveggyapot
 3. Szemcsés anyagok
 4. Habarcsok, vakolatok

Kapcsolódó cikkek

Mérnök Újság - 2010. áprilisi száma

Téma: Energiatudatosság és előtakarékosság az otthonokban


Bonyhádi társasházak hőszigetelése

A 2008-ban kiírt „Az iparosított technológiával épült lakóépületek energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatása” című pályázatra 6 db társasház (Fáy ltp. 14., Fáy ltp. 23., Fáy ltp. 25., Fáy ltp. 26., Fáy ltp. 27., Bezerédj utca 43.)anyaga készült el határidőig és került postázásra.

Hosszabb döntési folyamatot követően az önkormányzati miniszter 2008. december 18-án kelt levelében értesítette a mind a 6 db társasház közös képviselőjét, hogy a pályázatuk sikeres volt és különböző összegű vissza nem térítendő állami támogatásban részesülnek a sikeres megvalósításhoz.

Az előírt közbeszerzési eljárások lefolytatását követően 2009. május hónapban kezdődtek meg a kivitelezési munkálatok és 2009. szeptember hónapra be is fejeződtek a 6 db épület vonatkozásában.

Ezen épületeknél a homlokzati főfalak és a lábazat hőszigetelése, valamint a lapostető hő- és vízszigetelése készült el.

A Bacsó B. utca 43-45-47. számú társasház pályázatát második ütemben hirdette ki „győztesként” az illetékes minisztérium.

Sajnos csak a homlokzati főfalak hőszigetelését készíttették el.

Ezen épület felújítási munkái 2009. december hónapban fejeződtek be.

Az alábbiakban ezen épületek felújítási munkáinak folyamatáról készült fényképek találhatók.


A 2009-ben beadott pályázatok eredményhirdetése elhúzodott 2011-re.

Első körben kihirdettek között szerepelt a Bezerédj utca 39. számú épület, amelynek kivitelezési munkái 2011-ben el is készültek.

« képgaléria »