:: Geotermikus energia

Általános ismeretek

A hagyományos égéssel működő kazánoknál a vízgőz, vagyis a benne lévő rejtett hő a termelődött füstgázzal együtt távozik a kéményen keresztül. A kondenzációs technológia elsődleges célja az, hogy a füstgázzal távozó rejtett hő mennyiségét drasztikus módon lecsökkentse, azaz a fűtőanyagban rejlő energiát a kondenzációs kazánok maximális mértékben hasznosítsák.

A kondenzációs kazánok megnövelt felületű kompakt hőcserélővel rendelkeznek, amelynek célja, hogy az égéstermék illetve annak vízgőz-tartalmának rejtett hő formájában lévő hőenergia nagy részét visszanyerjük a fűtési rendszer javára. Az égéstermék a visszatérő oldali hideg hőcserélő felület hatására oly mértékben lehűl, hogy a benne lévő vízgőz kondenzálódik,vagyis gőz halmazállapotból folyékony halmazállapotúvá változik. Egy köbméter metán elégetésekor 10,13 kWh elsődleges hőenergia (érzékelhető hő), 1,6 kg gőz állapotú víz (H2O) és széndioxid (CO2) keletkezik. A fenti elv szerint plusz 11% úgynevezett kondenzációs hőt nyerhetünk, ami összesen 11,25 kWh hőenergiát eredményez a metángáz egy köbméterének elégetésekor.


Fűtőérték

Egy fűtőanyag energiatermelési képességét az égési folyamatban a fűtőértéke adja meg. A fűtőérték az egységnyi fűtőanyag (azaz 1 m3 metán) égése során keletkezett hőmennyiség.

A fűtőértéket felső és alsó fűtőértékre vonatkoztathatjuk: az előbbi az 1m3 gáz tökéletes elégésekor felszabaduló hőmennyiséget jelenti, feltételezve, hogy a füstgázban jelenlévő vízgőz rejtett hőjét is visszanyertük; az utóbbi az 1m3 gáz elégésekor felszabaduló hőmennyiséget jelenti, miközben a keletkezett víz az égéstermékkel együtt gőz halmazállapotban távozik. A két fűtőérték különbsége tehát a füstgázban lévő vízgőz kondenzációs hőértékéből adódik. Tekintve, hogy a hagyományos elven működő kazánokkal nem lehetett visszanyerni ezt a hőt - mindig az alsó fűtőértékkel számoltunk a kazánok hatásfokának kiszámításakor. Vagyis nem ismertük el veszteségként, hogy az elsődleges égési folyamatban bevitt energia kb. 11%-a kizárólag az előbb említett 1,6 kg vízgőz keletkezésére fordítódik, és mégis 100%-nak vettük a bevitt energiát. Ezt a vonatkoztatási adatot alkalmazva a kondenzációs kazánok esetén 100%-nál magasabb hatásfokról beszélhetünk a kondenzációs hő visszanyerése miatt. A füstgázból visszanyert hőmennyiség nagysága, illetve a keletkezett kondenzvíz mennyisége fordítottan arányos a berendezés üzemi hőmérsékletével. A kondenzációs technológia maximális alkalmazhatóságát tehát elsősorban az alacsony hőmérsékletű fűtési rendszerekben (pl. padlófűtés) találjuk meg, de a hagyományos gázkazánokhoz képest jelentős energiamegtakarítást eredményeznek radiátoros rendszereknél is.