:: Perczel kerti szökőkút

A Perczel kerti szökőkút felújítási munkái

Előzmények

Bonyhád Város Önkormányzatának megbízása alapján társaságunk feladata volt a Közvilágítás Korszerűsítésének és bővítésének, dísz-, díszítővilágítások modernizálásának és bővítésének elvégeztetése.

Pályázat alapján a munkákat a TUNGSRAM – SCHREDER RT. (1135 Budapest, Lehel u. 48.) nyerte el, befejezési határidőként 2003. augusztus 15-ét vállalva.

Közvilágítás:

A közvilágítások bővítésénél a Perczel - kert – Solymár Imre Városi Könyvtár előtti területe – kiemelten megoldandó feladatként szerepelt. Az akkor meglévő és új járdák– Perczel utcától a Szökőkútig, majd a Könyvtár főbejáratáig –mentén 15 db kandeláberes világítás valósult meg. A könyvtár előtti területen 4 db kandeláberoszlopon az épület díszítővilágítását biztosító fényvetők kerültek felszerelésre. A tervezett kandeláberek beton alaptesteken kerültek elhelyezésre. A Perczel kertben meglévő ÉHTR-től földkábellel (Ø10 mm/réz) kötöttük össze az egyes pontokat.

A Szökőkút korábbi és tervezett üzemeltetése:

A feladatok között szerepelt a Szökőkút díszítővilágításának megoldása is, amelynek csak abban az esetben volt értelme, ha a Szökőkút is üzemel. A Szökőkút az építésétől számítottan csak egy ideig üzemelt, a működtetés szüneteltetésének a technikai megoldás volt a legnagyobb akadálya. Az ivóvíz árának jelentős emelkedése után igen drága lett a direkt víznyomással működtetett rendszer, hiszen a medencetér túlfolyóin elvezetett víz a csapadék csatornába került. A Szökőkút költségtakarékosabb üzemeltetéséhez vízforgató berendezést kellett elhelyezni, amely előtt vízszűrők és vízkezelő is található.

Új akna építése:

A technológiai berendezések telepítéséhez egy új aknát kellett készíteni, amelynek belső mérete 200 cm x 150 cm, 180 cmtiszta belmagassággal. Az akna oldalfalait a BONYCOM KFT. által biztosított bontott km. téglából készítettük el. Az akna fedlapja – helyszínen zsaluzott és készített – vasbeton, amelyen 1 db 60 x 60 m-es acélból készült ajtót helyeztünk el. Az ajtónál az oldalfalhoz, lejáratot biztosító, hágcsókat építettünk be. Az akna alját 8-10 cm vastag kaviccsal készítettük el, hogy a csurgalék-vizek el tudjanak szivárogni, hiszen itt talajvízzel nem kell számolni.

Ivóvíz csatlakozás kialakítás:

Az új aknához az ivóvíz csatlakozást nem az akkor meglévő vízóra aknától készítettük el, hanem az attól Északi irányban található másik aknától. A készülő új járda miatt a meglévő vízóra aknát megszüntettük. A meglévő vízmérőt – NA 20, MOM típusú – áthelyeztük, előtte gömbcsap elzáróval, utána visszacsapó- és szabályozószeleppel ellátva, ettől a csatlakozási ponttól indítottuk a műanyag nyomóvezetéket, amelynek mérete Ø 32 mm. A kiépülő csővezeték a tároló tartályhoz csatlakozik az aknában, amelyen szintszabályozó van elhelyezve.

Medence ürítése és túlfolyói:

A Szökőkút medence terében meglévő fenékürítőt áthelyeztük, mert nem a legalacsonyabb ponton volt, lomb- és iszapfogóval láttuk el. A fenékürítő csatlakozó csövéhez egy új elzáró került elhelyezésre az aknában. A medencetér túlfolyóit – Északi és Déli irányban találhatók – új csővezetékek elhelyezésével kötöttük össze és vezettük vissza az új aknába, ahol csatlakozik a tartályhoz. Az oldalfalban elhelyezett túlfolyókat lombfogóval láttuk el.

Vízforgató berendezés:

A megépített aknában elhelyezett szivattyú biztosítja a szükséges nyomást és vízmennyiséget a Szökőkút szórófejeihez. Egy új nyomócső elhelyezésével jutottunk el a tartólábakig, amelyekbe műanyagból készült vezetékeket helyeztünk el a szükséges víz feljuttatásához a fejekig.

A Szökőkút díszítő-világítása:

A díszítő-világítást a medence aljának közepén és három helyen az oldalfalhoz közeli ponton helyeztünk el. A tervezési munkákat a LISYS Fényrendszer Rt. (1134 Budapest, Kassák Lajos u. 81.) szakemberei végezték. Az elhelyezett fényvetők alkalmasak a víztérben történő elhelyezésre.

Vezetékek elhelyezése:

A víz- és elektromos vezetékek elhelyezése miatt a medence alját részben fel kellett vésni. Meg kellett erősíteni a három tartólábat is, amelyhez a rögzítő részt szintén fel kellett vésni. A megerősítési és szerelési munkákat követően a medence alját és oldalát megfelelően burkolattal láttuk el, hogy a szükséges víztartása biztosított legyen. A Szökőkút időszakos üzemeltetésű, évente május elejétől szeptember végéig tart, szinte naponta változó működtetési időkkel.

Elektromos csatlakozás:

Fentiek miatt elektromos energia biztosítását célszerű volt a könyvtár épületétől megoldani, amelyhez egy földkábelt kellett elhelyeznünk. Az épületbe egy almérőt szereltettünk fel a fogyasztás rögzítéséhez. Az új aknában egy fogadó-szekrényt szereltettünk fel, amelyhez csatlakozik a földkábel. A szekrényben a szükséges szerelvényeken túl 2 db heti programozhatóságú órát is elhelyeztünk, amelyek közül az egyik a vízoldalt, míg a másik a díszítő-világítást működteti program szerint.

Medence és környezete:

A Szökőkút medence tere körüli „kiülők” állapota még elfogadható volt. Egy helyen (Északi oldalon) törött le egy darab az egyik élnél, ami esztétikai gondot jelent csak. A Szökőkút körüli járda elbontásra került – hézagos betonelem – és helyette díszburkolat készült ugyanazzal a szélességgel. A medence körüli járda folytatása lett az épület bejáratáig és a Perczel Mór utcáig egy 2 m széles járda, amely térkővel készült. A járda mentén padokat helyeztünk el (4 db-ot), amelyek részére 200 cm x 80 xm –es „kiugrásokat” készítettünk. A Szökőkút körüli járdához is padokat (4 db-ot) helyeztünk. A járdák mentén, alacsony öntöttvas tartókon, perforált szemetesek kerültek elhelyezésre. Az új akna tetejére „sziklakertet” telepítettünk, hogy a környezet esztétikai látványa jobb legyen. Az így kialakuló „kődombon” egy táblát helyeztünk el, amelyen a beruházásban részt vevők adatai és az évszám szerepel.

Feliratok:

A Perczel - kert ezen területének bejáratainál elhelyezett zománcozott – fehér alapszínű fekete felirattokkal – táblák helyett jobban odaillő – figyelmeztető feliratokkal ellátott – táblákat helyeztettünk el.

Járdák:

A meglévő járdák szegélyeit felújítottuk, kipótoltuk illetve az Észak - Keleti irányból „érkezőhöz” új szegélyt készíttettünk. A szegélyek között meglévő járdaszinteket rendezztük, hogy mindenhol 5-6 cm vastag, sárga színű és 4-6 mm átmérőjű, gyöngykavics terítést el lehessen készíteni. A könyvtár épülete előtti betonozott járdát Déli irányban bekötöttük a játszótér felé menő járdába.


Növények:

A parkban található növények nagy része elöregedett. Az előző években viszonylag sok fa került kivágásra betegség illetve kiszáradás miatt. Sajnos a pótlásukra nem volt lehetőség anyagi okok miatt. Szakvéleményt készíttettünk Hári Erika kertészmérnökkel ( Mohács, Szentháromság utca 40.) - többek között - a Perczel - kerti park felújítására vonatkozóan.A készített szakvélemény a parkra vonatkozóan lehangoló megállapításokat tartalmazott, így célszerű volt az abban foglaltakat „megszívlelni”. A munkák végzése során a javaslatokat nagy részét megvalósítottuk. Az új járdák mentén a cserjék , az évelők és az egynyári virágok elhelyezésével igen hangulatos környezetet tudtunk kialakítani.

Üzemeltetés:

Az ismét üzemelő Szökőkutat és kapcsoló berendezéseit társaságunk üzemelteti, tartja karban A téli időszakra le kell üríteni a medencét , vízteleníteni kell a működtető rendszert , meg kell védeni a kapcsolódó műtárgyakat. A működtetési időszakban időnként tisztítani kell, illetve adalékokkal meggátolni az algásodást.


Üzemelési idők

Hétfőtől - Péntekig
10:00-11:00 Üzemel
12:00-13:00 Üzemel
14:00-15:00 Üzemel
16:00-22:00 Üzemel
Szombat
10:00-11:00 Üzemel
12:00-13:00 Üzemel
14:00-22:00 Üzemel
Vasárnap
10:00-11:00 Üzemel
12:00-13:00 Üzemel
14:00-22:00 Üzemel