:: Köz- és díszvilágítás

Közvilágítások korszerűsítési és díszvilágítások kialakítási munkái

Az Önkormányzatokról szóló törvény alapján a települések kötelező feladata az előírt közvilágítás biztosítása.

Bonyhád Város Közigazgatási területén belül a Közvilágítások passzív (oszlopok és hálózatok) és aktív (lámpák és fényforrások, valamint a közvetlenül kapcsolódó vezetékek) elemei korábban a DÉDÁSZ RT. tulajdonában voltak.

Városunkban a korszerűsítés előtt a közvilágítás hiányos , elavult és költség-pazarló volt.

Több éves „előkészítést” követően 2003. február 06-án született döntés a Képviselő-testület részéről a közvilágítás kezelésbe adásáról a FŰTŐMŰ KFT felé és a korszerűsítések pályázati kiírásáról, valamint a KIPCALOR KFT. bonyolítóként történő megbízásáról.

Az AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ – t a képviselő-testület döntésének megfelelően állítottuk össze és küldtük ki a pályázóknak.

A külön bizottság a TUNGSRAM-SCHREDER Világítási Berendezések Rt. (1135 Budapest, Lehel út 48.) Vállalkozói Ajánlatát (a LUX INVEST 2000 Beruházás-szervező Mérnöki Tervező Kft (1119 Budapest, Tétényi út 102-104.) Közvilágítás Feladatvállalási Szerződésével együtt) elfogadásra javasolta a képviselő-testületnek.

A képviselő-testület a 2003. április 17-én tartott ülésén tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta az előterjesztést , megbízta a „FŰTŐMŰ” KFT –t a szerződések aláírásával , polgármesteri ellenjegyzések mellett.

A szakértők korábbi javaslata volt, hogy a DÉDÁSZ RT. leltárában szereplő 1581 db lámpatestből, amelyek fényforrásai 240 kW összes teljesítményt jelentettek, 23 db-ot a 6-os számú főút mentén hagyjunk meg – 1 x 150 Watt / Nátrium darabonkénti teljesítménnyel, összesen 3.450 Watt – és az összes többit cseréljük ki újra.

A leszerelendő lámpatestek száma 1.558 db volt, amelyek helyett újakat kell felszerelni. Egyes utcákban lámpahely besűrítéseket végeztettünk el, így összesen az alapprogramban 1.741 db lámpa ill. fényforrás lett elhelyezve.

A pályázatban kiírt és a szerződésben rögzített közvilágítás korszerűsítési és bővítési munkák határidőre, nagyon jó minőségben elkészültek.

Az elvégzett munkák révén városunk közvilágítási költsége az új lámpák felszerelését követően folyamatosan csökkent, 2003.szeptember 01-től a korszerűsített rendszerek üzemelnek.

A Szabadság téri – Római Katolikus Templom körüli – díszkandeláberes átépítés elkészült, 26 db egyedi gyártású kandeláber (és lámpatest) elhelyezésével. A tér arculata a fejlesztés révén jelentősen megváltozott nagyon sok bonyhádi polgár örömére.

A Perczel kerti közvilágítás bővítés – Városi Könyvtár épülete előtti területek – ajánlatában 15 db egyedi tervezésű kandeláber szerepelt, földkábeles összekötésekkel. A tervezett munkák 2003. június 20-ára elkészültek.

Városunk lakosságának nagy örömére felújításra került a Perczel kerti Szökőkút, új víztechnológiával kiegészítetten. A takarékos üzemeltetéshez a vízforgatásos rendszeren kívül heti programozásra alkalmas rendszert készítettünk.

A Perczel kert az elvégzett munkák révén visszanyerte vonzerejét, naponta sok-sok ember fordul meg a területen.

Bonyhád és Majos közötti kerékpárút közvilágításának megoldása sok ember álma volt az elmúlt években, most pedig valósággá vált.

A Kőrösi Csoma Sándor utcában új épületek készültek az elmúlt években.

A meglévő hálózaton közvilágítási lámpák nem voltak, a bővítéseknél kiírtuk az utca megfelelő szintű világításának megoldását, amely 24 db ZAFIR lámpatest (70 W/db/Na fényforrással) elhelyezésével, a csatlakozások kiépítésével és a fényforrások üzembe helyezésével elkészült költségkereten belül.

Városi Sportcsarnok teljes villamos rendszerének felújítása a terveknek megfelelően elkészült.

A Sportcsarnok és a P.M. Kollégium villamos mérésének szétválasztásával éves szinten – előírt üzemeltetés esetén - a tarifa-váltás miatt – előírt használat esetén – minimum 500.000.-Ft megtakarítást eredményez az Önkormányzatnak !

A dísz- illetve díszítő világítással ellátandó létesítményeknél a tervezett munkák elkészültek.

Az eredetileg elfogadott program végrehajtása során viszonylag sok pótigény jelentkezett a lakosság részéről. A Szerződött partner kidolgozta a felmerült pótmunkák költségigényét, amelyet a Képviselő – testület elfogadott. A Vállalkozó ígéretet tett a költségek fedezeti oldalának biztosítására is, amit teljesített.

A jóváhagyott pótmunkák egy részét 2003. évvégén, míg a többségét 2004. év elején végeztettük el.

Az eredeti tervezési munkák során nem, de még a pótmunkák kidolgozásakor sem , tudhattunk a KORMÁNY ÁR- ÉS ÁFA EMELÉSI JAVASLATAIRÓL .

Az állami költségvetés bevételeit növelő intézkedések érzékenyen érintették az összes Fogyasztót. Most örülhetünk igazán az elfogadott és elvégzett korszerűsítéseknek .

A bővítési munkák elfogadását követően további igények érkeztek telefonon és írásban egyaránt. A munkák jogosságát ellenőriztük , de fedezet hiányában azok elvégzésére ígéretet nem tehettünk .

A köz- és díszvilágítási , valamint kapcsolódó munkáik előkészítése , lebonyolítása , kivitelezése és üzembe helyezése során a „FŰTŐMŰ” KFT dolgozói hatékony közreműködésükkel segítették az elvégzendő feladatok maradéktalan megoldását . Nyugodt lelkiismerettel mondhatjuk el , hogy a feladatok határidőre és kiváló minőségben történő elvégzése társaságunk igen aktív közreműködése nélkül nem valósult volna meg.

A tervezett pótmunkák elvégzését követően kijelenthetjük, hogy városunk közigazgatási területén belül a Közvilágítás 95%-ban megoldott Európai színvonalon.

Az elmúlt években a város több pontján jelentkeztek az ott élők közvilágítás bővítési igényekkel, amelyek megvalósítása a szükséges döntéseket követően megtörtént.

A szecskai városrészben új utcák kerültek kialakításra, amelyeknek a közvilágítását folyamatosan valósítottuk meg.

A városközpontban két új bővítési igény jelentkezett, amelyek közül az egyik a Perczel utcát a Széchenyi tér 2. és 3. közötti járdával összekötő új térburkolatos járda melletti közvilágítás, míg a másik a Perczel utcát a Madách utcával összekötő út-parkoló- járda mentén kialakított világítás volt az elmúlt hónapokban.

Bonyhádon az első LED-es fényforrásokkal szerelt Altra típusú lámpatestek kerültek elhelyezésre a kompakt fénycsövesek helyett. A következő években ezen fényforrásokkal szerelt lámpatestek elterjedése várható a közvilágításoknál. A LED-es fényforrásokkal szerelt lámpatestek óránkénti 16 Watt illetve
24 Watt energia felhasználásával üzemeltethetők.

A következő években törekednünk kell a köz- és díszvilágítások további energia- és költségcsökkentő megoldásainak elterjesztésére.