:: Gázmotoros Kiserőmű

Gázmotoros Kiserőmű beruházási munkái 2002-ben

Befektető-Beruházó
adattáblája

A fejlesztési elképzeléseink az ESCO beruházással nem zárultak le. Már 2000-ben tárgyalásokat kezdtünk a lehetséges befektetőkkel egy GÁZMOTOR-os kiserőmű bonyhádi megvalósításáról. A tárgyalások között megnéztük a cégek Referencia munkáit, ahol az üzemeltetők tapasztalataira voltunk leginkább kíváncsiak. A 2001-es év jó része a beruházás előkészítéseivel telt el.

Bonyhád Város Önkormányzatának 2001. november 29 -i ülésén született meg a döntés a Bonyhád, Fáy lakótelepi I. számú Fűtőmű területén megvalósítandó GÁZMOTOROS beruházás BEFEKTETŐI alapon történő pályáztatásáról.

A pályázati kiírást 2001. december hónapban küldtük el a korábban jelentkező cégeknek, összesen 7 érdekeltnek. A pályázatok beadási határideje 2002. január 31-én 10,00 óra volt. A kiírásnak megfelelő anyagot 3 pályázó adott be a megjelölt határidőig. A pályázatok bontására 2002. január 31-én 10,30 órakor került sor a pályázók jelenlétében.

A beérkezett pályázatokat műszaki-, jogi és pénzügyi szakértőkkel véleményeztettük, majd egy 7 tagú bizottság – polgármester által összehívott – döntött a sorrendről. A felkért szakértők és a bizottság tagjai is az első helyre a budapesti székhelyű KIPCALOR Energetikai KFT-t javasolták kihirdetni.

A nyertes pályázóval 8 nap állt rendelkezésre a szerződések pontjainak egyeztetésére és a szerződés megkötésére. Több napos tárgyalást követően sikerült elfogadtatnunk a legtöbb észrevételnél álláspontunkat. A szerződés megkötésére ünnepélyes keretek között 2002. március 01-én került sor .

Az előkészítési munkák után a tervezések időszaka következett.

A pályázati kiírásnak megfelelően a GÁZMOTOR telepítés helyén található 50 m3-es földben elhelyezett tüzelőolaj tároló tartályt ki kellett emelni. A bontási engedélyt megkértük, majd a Környezetvédelmi előírásoknak megfelelő sorrendben követték egymást a munkák. A tároló olajszennyeződéstől történő tisztítása után talajmintákat vettek és azokat bevizsgálták. Nagy szerencsékre a tartály sértetlen volt, így a minták kiértékelése is jó eredményt hozott. Ezen tényt követően lehetett csak a tartályt kiemelni és elszállítani. A tartály átmeneti tárolási helye a BONYCOM KFT. Mikes utcai 2.számú telepe lett.

Igyekeztünk a tartályra vásárlót találni, amely sikerrel járt. A Paksi LAVINA KFT. tartályt keresett tűzivíz tárolás céljára, így sikerült velük megállapodnunk.

A GÁZMOTOR telepítési helyén egy 10 m3-es PÓTVÍZ tartály is volt, amit szintén el kellett bontatnunk. A tartály szabadtéri és fekvő kivitelű volt, rossz műszaki állapotban. Jóváírással átadtuk a BONYCOM KFT- nek szeméttelepi tároló céljára.

A területen lévő bokrokat ki kellett szednünk, a villany- és telefon oszlopot át kellett helyeznünk.

A terület előkészítési munkákat követően a tényleges kivitelezési munkák május hónapban kezdődtek meg. Ütemterv készült az összes munkafázisra lebontva.

A KIPCALOR KFT. az összes munkára több árajánlatot kért, minőségi munkát elvárva a jelentkezőktől.

A JENBACHER 320 típusú gázmotort a befektető a szerződés aláírását követően megrendelte az osztrák gyártó cégnél. A visszaigazolás június hónap végére szólt, a szerződésben vállalt határidőt a gyártó tartotta, így június végén a MOTOR próbaüzemét a gyárban megtekinthettük. A végszerelési munkákat követően július közepén az összes berendezés leszállítása megtörtént Bonyhádra. A technológiai szerelések ezek után gyorsulhattak fel.

A szerelési munkák befejeződése után az előírt méréseket kellett elvégeztetni.

Gázmotor gázmérő
rendszerének ellenőrzése

A GÁZMOTOR gyártójának szakemberei 2002. augusztus 18-tól helyszíni ellenőrzéseket végeztek közel 10 napon át Bonyhádon.

Az üzemi ellenőrzéseket követően a próbaindításra 2002. augusztus 26-án került sor. A műszaki átadásra augusztus 28-án került sor, a próba üzemeltetésre az érintett cégek – DÉDÁSZ RT, DDGÁZ RT stb. – a szükséges engedélyt megadták.

A szekszárdi székhelyű PLAN-ÉTA Kft. volt a munkák megbízott műszaki ellenőre, a „FŰTŐMŰ” és a KIPCALOR Kft. közötti esetleges vitás kérdések tisztázója. Ők végezték a műszaki ellenőrzési és ügyviteli munkákat a gázmotor telepítése és üzembe helyezése során.

Nagy László
-projekt manager-
a sajtó képviselőinek
ismertetést tart
2002. október 15-én

Összegzésként nyugodtan rögzíthető, hogy a 2002 -es év egyik meghatározó eseménye a GÁZMOTOR - os beruházás megfelelő szintű lebonyolítása volt.

Az eltelt időszak beruházási és üzemeltetési tapasztalatai alapján kijelenthetjük, hogy egy rendkívül korrekt üzleti partnerrel dolgozhatunk együtt.

A beruházás műszaki színvonala, független szakemberek véleménye szerint is, kimagasló, amit az üzemeltetési tapasztalatok igazoltak eddig.

A francia Dalkia cégcsoport hazai leányvállalata, a Prométheus-jogutód Dalkia Energia Zrt. megvásárolta a KIPCALOR KFT. valamennyi üzletrészét, amellyel 2007. október 1-től a cég új tulajdonosa lett.