:: ESCO program

Általános leírás

A távhőszolgáltatás biztonságának megőrzése érdekében állandóan fejlesztéseket kellett és kell végrehajtani.

Saját és Önkormányzati források hiányában kezdtünk más megoldást keresni 1997-98-ban. Sok lehetséges befektetővel tárgyaltunk a megoldás érdekében.

Az egyeztetések során felmerült, hogy a bonyhádi – szinte összes – hőszolgáltatás modernizálását lenne célszerű elvégezni egy programon belül.

Bonyhád Város Önkormányzata 1999-ben foglalkozott először a korszerűsítésekkel, majd 2000 februárban tárgyalta a pályázók által készített koncepciókat.

Egyetértett a Képviselő-testület a tervezett beruházási munkákkal és a végleges ajánlatok kidolgozását kérte.

A beérkezett pályázatokat a májusi ülésen tárgyalták a képviselők és fogadták el a Honeywell ESCO Magyarország RT. 1. számú pályázatát.

A bonyhádi hőszolgáltatások a 2000-ben végrehajtott ESCO beruházás révén lényegesen korszerűbbé váltak.

Ezen évtől már nem csak távhőszolgáltatásról kell írnunk és beszélnünk a FŰTŐMŰ KFT éves tevékenységének ismertetésekor.

A 2000-ben végrehajtott ESCO beruházás operatív lízing szerződéséből a KFT-re jutó összegeket is sikerült átutalnunk. A 7 év futamidejű szerződés kezdete 2000. október hónapja volt.

A Bonyhád, Fáy lakótelepi I. számú Fűtőműben az ESCO program során végrehajtott kazáncserék már az első évben jelentős problémát okoztak, ami a kazántagok meghibásodásának a következménye. Közel két évbe tellett azon igényünk, amely a STREBEL gyártmányú kazánok elbontására és helyettük más berendezések telepítésére vonatkozott. Az év elején bekövetkezett meghibásodások végül meggyőzték a beruházót az igényünk jogosságáról. A szállító cég nem fogadta el a közösen kialakított álláspontot a kazánok elbontásáról, szakértőt fogadott fel, akinek a helyszíni bontások során bizonyítania kellett volna az általuk felvetett üzemeltetői hibákat. A szakértőnek ezt szerencsére nem sikerült bizonyítania, hiszen nem voltak üzemeltetői hibák. A beruházó a 3 db kazánt és azok csatlakozó berendezéseit elbontatta.

Folyamatosan tárgyalásokat folytattunk a Honeywell ESCO Magyarország RT. képviseletében eljáró Honeywell Szabályozástechnikai KFT - vel annak érdekében, hogy a kazánok elhelyezésére szolgáló konténereket is elbontsák és helyettük végre egy épített kazánház valósuljon meg. Felajánlottuk ezen munkálatokra a közreműködésünket a cél érdekében. Hosszas egyeztetéseket követően a cég vezetése elfogadta igényünket és érveinket, így szeptember hónaptól kezdődően indítható volt a tervezési munka. A fűtési idény közeledtére való tekintettel a tervezett munkák előkészítését fel kellett gyorsítanunk, hogy a kivitelezés viszonylag rövid idő alatt elkészülhessen.

Az új kazánok szállítására vonatkozóan pályázatot írt ki a beruházó cég. A pályázat lebonyolításában – különösen az ártárgyalások során – segítettük a céget. Sikerült közösen elérnünk, hogy igen jó minőségű kazánok és gázégők kerülhessenek telepítésre Bonyhádon. A kivitelezési munkákat követően a beüzemelések november hónapban megtörténtek.

Nagy örömünkre az új berendezések üzemeltetése beváltotta az előzetes elvárásainkat. A fűtési idény második felében bekövetkezett rendkívüli hideg időjárás ellenére a gázmotor által termelt hő és a 3 db új kazánnal előállított hő elégséges volt a fogyasztói igények kielégítésére.

Távhőszolgáltatás

  • A lakások hőleadóira termosztatikus szelepek lettek felszerelve szabályozó fejekkel.
  • Párolgásos elven működő költségmegosztást is sikerült a program keretében megvalósítani.
  • A hőközpontokban prímer oldalon mérjük az ellátott épületek fűtési hőfogyasztását.
  • A hőmennyiségmérők és a költségosztók alapján az éves elszámolásokat a Techem Kft. végzi el.

Intézmények hőszolgáltatása

A két távhőszolgáltatásban részesülő körzeten kívül az egyedi kazánházból üzemeltetett rendszerek is a szolgáltatásunk részét képezik 2000. őszétől.

Távfelügyelet

A program keretében létrejött távfelügyeleti rendszer a helyi kábel TV –s hálózatot használja.

A minden hőközpontban megtalálható, a vezérlőszekrényekben elhelyezett 2800 bps átviteli sebességű modemeken keresztül az I. számú Fűtőműben elhelyezett központi állomásról minden hőközpont/kazánház elérhető és a kívánt információk lekérdezhetők, illetve a heti programozások megváltoztathatóak az EXCEL 5000 típusú szoftver segítségével.